Groepsvluchten VFR-training Screenshots Nieuwsbrieven Flying Armchairs en route

Privacy & Cookies

Privacy is belangrijk voor ons. We gaan daarom zorgvuldig met gegevens om en behandelen deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat we gegevens uitsluitend gebruiken om onze club te laten functioneren.

Informatie wordt nooit aan derden verstrekt zonder toestemming, tenzij wij daartoe van overheidswege verplicht zijn.

Wij gebruiken cookies om onze site correct te laten werken en om b.v. te kunnen vaststellen welke pagina’s door bezoekers worden bekeken en hoe lang; voor dit doel gebruiken wij Google Analytics.