Groepsvluchten VFR-training Screenshots Nieuwsbrieven Flying Armchairs en route

VFR training

“Met de FAA online!”

Deze lesstof omvat:

–        Gebruik van de AIP

–        Uitleg Aerodrome chart ( plattegrond luchthaven ) EHBK

–        Luchtverkeersleiding EHBK: Delivery/Tower/Approach

–        Preflight voorbereidingen ( baan in gebruik, QNH, ATIS enz.)

–        RT ( Radiotelefonie ) Oefening: start-up en taxi naar holding point van runway 21. Opm. ( “droog” oefenen, dwz niet online, eventueel met behulp van Teamspeak of Discord door eigen kanaal aan te maken )

–        RT VFR circuit oefening ( crosswind-downwind-base-final )

–        RT oefening in Maastricht TMA o.a. touch and go, low pass, missed approach, 360 turn, extended downwind, etc.

–        RT en procedures VFR Outbound ( uitgaande ) vlucht EHBK-EHBD plus oefening ( via VFR lane Sierra, Bravo )

–        RT en procedures VFR Inbound ( binnenkomende) vlucht EHBD – EHBK plus oefening ( CTR entry clearance via Bravo )

–        gebruik van Altitude (o.a. opstarten, vliegplan, frequentie, ATIS en Squawk code instellen etc. )

–        VFR vlucht van EHBK ( Beek ) naar EHEH ( Eindhoven), vervolgens weer terug naar EHBK ( waarbij de Toren in Beek en Eindhoven wordt bemand door een van onze eigen controllers ).

LES 1

AIP: AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION

Wat is de AIP en wat staat er allemaal in?

De AIP is “de bijbel “ voor de luchtvaart: Je vindt er alle informatie over gecontroleerde en ongecontroleerde luchthavens van Nederland.

Opm. 1. Gecontroleerde Airports: vliegvelden met luchtverkeersleiding.

( Schiphol EHAM, Rotterdam EHRD, Groningen EHGG, Eindhoven EHEH, Beek EHBK en Lelystad EHLE )

Opm. 2. Op ongecontroleerde Airports is géén verkeersleiding aanwezig.

( Budel EHBD, Teuge EHTE, Seppe EHSE enz. )

Zoek nu, via Google, naar de AIP/AIS Nederland. Klik dan in de linkerkolom op AIS Publications. Achtereenvolgens, I agree, next, Integrated Aeronautical Information Package. De linkerkolom van de pagina ziet er dan als volgt uit:

Door te klikken op Aerodromes ( AD 2 ) kom je uit bij alle Airports van Nederland waaronder dus ook “ons eigen “ vliegveld Beek/Maastricht.

Klik nu op MAASTRICHT/AACHEN.

Voilà, het scherm wat je nu ziet bevat alle informatie met betrekking tot de luchthaven Maastricht-Aachen Airport.

Allereerst gaan we de kaarten bekijken gerelateerd aan het vliegveld ofwel in het Engels : « charts related to an aerodrome «  .

Die vind je, bij EHBK, helemaal onder aan als laatste hoofdstuk ( AD 2 24 )

Klik nu op het eerste PDF bestand: Aerodrome chart. Dit is de plattegrond van de luchthaven Beek.

Wij gaan de plattegrond van EHBK eens goed bestuderen:

Helemaal boven aan de pagina staat vermeld dat EHBK op een hoogte ligt van 375 feet (AMSL = t.o.v. zeeniveau ) AMSL= Above Mean Sea Level.

Opm. Van belang i.v.m. het instellen van de hoogtemeter voor de QNH.

Een van de belangrijkste onderdelen van een luchthaven is natuurlijk de start- en landingsbaan (runway).

In Beek is dat baan 21/03 d.w.z. deze baan ligt, wat de kompasrichting betreft, op 210 graden (zuidwest ) of 030 graden (noordoost ).

Opm. De nul wordt weggelaten dus baan 21 ligt op 210 graden (zuidwest) en baan 03 op 030 graden (noordoost).

De lengte van de baan is 2750 meter en de breedte 45 meter.

Vervolgens zien we de aprons (platforms). In Beek is dat A-apron en B- apron aan de westkant van de start- en landingsbaan en aan de oostkant bevindt zich de C-apron en de D-apron.

Tot slot dan nog de taxiways en de holding points: de taxiway (de weg die naar de start- en landingsbaan leidt) en het holding point (plaats waar je moet wachten voordat je, na ontvangen clearance (= toestemming) van de Toren, de baan op mag draaien voor de take-off). De taxiways en holdingpoints worden vaak aangeduid met een letter of letter en cijfer. Kijk maar eens op de Aerodrome kaart van EHBK: de taxiway aan de westkant van de baan is W. (Whiskey ) en de holdingpoints zijn de W1. (Whiskey 1) W2. (Whiskey 2), W3. (Whiskey 3) en W4. (Whiskey 4). Aan de oostkant van de baan zie je taxiway E. (Echo) en de holdingpoints E1. (Echo1) en E2. (Echo2).

Het begin van de baan wordt threshold ( drempel ) genoemd.

Gele borden met zwarte letters geven de richting aan naar de baan; zwarte borden met gele letters geven aan op welke taxiway je bevindt en rode borden met witte letters geven aan welke baan je nadert bv in Beek 21-03.

Rechts boven aan de Aerodrome kaart zien we de radiofrequenties die door de verkeersleiding in Beek worden gebruikt.

Tower:           119.480

Delivery: 121.830

ATIS:             124.580 Maastricht Information

ATIS  betekent: Automatic Terminal Information Service.

Als we de ATIS van Beek beluisteren op de frequentie 124.580 MHz ontvangen we een automatisch aangemaakt bericht met informatie die o.a. bestaat uit: welke start- en landingsbaan in gebruik is en een beknopt weerbericht zoals: zicht in km, wolkenbasis, soort wolken, temperatuur, dauwpunt, QNH.

Het eerste ATIS bericht begint altijd met de eerste letter van het alfabet information A. (Alfa).

Vervolgens information B. (Bravo ) enz. enz. Het laatste bericht is dus information Z. (Zulu)

Luister maar eens naar de ATIS van EHGG. (Eelde-Groningen) via www.liveatc.net en klik ATIS aan.

Opm. De ATIS in IVAP wordt in een van de volgende lessen behandeld.

De volgende frequenties zijn nog van belang (worden niet vermeld op de Aerodrome kaart):

Approach:     123.980

Delivery:        121.830

CTR: ( CONTROLZONE )

Elk, gecontroleerd vliegveld, ( dus met verkeersbegeleiding ) wordt omgeven door een Controlzone ( CTR ).

Dit is een gebied rondom een luchthaven van circa 25 tot 30 kilometer. Verantwoordelijk voor de CTR in Beek is Beek Tower Controller. De bovengrens (in Nederland) is 3000 voet (circa 1000 meter).

Rondom en boven de CTR bevindt zich de TMA (Terminal Control of Maneuvering Area). Dit is een zone die onder de verantwoordelijkheid valt van de Beek Approach controller. Het naderende ( inbound ) verkeer wordt op circa FL60 (=6000 voet) door bijvoorbeeld Amsterdam Radar overgedragen aan Beek Approach. Het vertrekkende (outbound) verkeer wordt meestal op circa 2000 voet, door Beek Tower overgedragen aan Beek Approach.

Opm. Dit geldt echter alleen voor IFR vluchten.

Opm. Ground Controllers zijn werkzaam op de Airports EHEH en EHAM.

EHBK, EHRD en EHGG hebben alleen een Delivery Controller (verantwoordelijk voor de start-up voor VFR/IFR vluchten en de IFR clearance – dus niet de taxi clearance.-. Dat gebeurt in Beek door Beek Tower).

Beek Tower moet dus toestemming verlenen om, via de taxiway, naar het holding point te taxiën. Is eveneens verantwoordelijk voor de take-off en landing clearance en het “loodsen” van het vertrekkende (outbound) en binnenkomende (inbound) VFR verkeer via de VFR lanes en reporting points.

( Opm. Hierover later meer in een volgende les ).

LES 2. RADIO CHECK, START UP AND TAXI.

Teamspeak of Discord kanaal aanmaken b.v. FAA of eigen IVAO VID gebruiken, om het zo realistisch mogelijk te maken. Ook een prima oefening hoe de zendtoets gebruikt moet worden (transmit).

Tip ! Voordat je de zendknop indrukt bedenk dan van tevoren wat je gaat zeggen.

Onderstaande informatie is van belang:

1.         Instellen frequentie van Beek Delivery (121.830 MHz via Radio Stack).

2.         Vliegtuigtype (type of aircraft) is een Cessna 172 (C172) met callsign PH-FAA

3.         Plaats waar de PH-FAA zich bevindt op het platform is de General Aviation Apron (platform voor de kleine luchtvaart).

4.         Afgeluisterde ATIS informatie is Information Bravo

5.         Aantal personen aan boord 2 (POB, persons on board)

6.         Verzoek om de motor te starten

Wij doen echter eerst nog een radio check.

RADIO CHECK: (is niet verplicht) 

Bij het eerste contact, vragen wij aan Beek Delivery hoe de ontvangst is.

Opm. Als je iets niet goed verstaat zeg dan: SAY AGAIN  ( herhaal ) dus niet: what did you say, repeat of zoiets.

Toelichting symbolen:  

  symbool vliegtuig/piloot

ATC verkeersleiding symbool

 PH-FAA:

Beek Delivery, good afternoon, PH-FAA ( papa-hotel-foxtrot-alfa-alfa ) how do you read ?

Beek Delivery, goedemiddag, PH-FAA, hoe ontvangt U mij ?

BEEK-DELIVERY:

P-AA good afternoon, reading you five.

P-AA de ontvangst is uitstekend (5).

 P-AA:

P-AA Read you five also.

P-AA De ontvangst bij mij is ook uitstekend (5)

Opm. 1. Bij 1 is de ontvangst onverstaanbaar en bij 5 uitstekend ( schaal van 1-5 )

Opm 2. Na het eerste contact kort de Controller het callsign meestal af tot drie letters

PH-FAA wordt dan dus P-AA (papa-alfa-alfa, de eerste en de twee laatste letters).

Opm.3. Bij lijnvluchten (IFR) wordt meestal het volledige callsign gebruikt b.v. KLM123 blijft KLM123.

START UP CLEARANCE:

Dit betekent dat de P-AA aan Beek Delivery vraagt om de motor te mogen starten en ook alle verplichte gegevens verstrekt.

In onderstaande volgorde:

Callsign  (PH-FAA)

Type of aircraft (Cessna 172  (Cessna one-seven-two)

Plaats waar het vliegtuig zich bevindt op de apron (General Aviation Apron)

Beluisterde Atis informatie (in ons voorbeeld: Bravo)

Aantal personen aan boord (POB) 2.

Verzoek om de motor te mogen starten

 P-AA:

P-AA Cessna 172, position on the general aviation apron, information Bravo, POB 2, request start up for VFR circuit training.

P-AA Cessna 172, bevindt zich op General Aviation (kleine luchtvaart) platform. De ATIS informatie die ik heb ontvangen is Bravo, twee personen aan boord.

Verzoek om de motor te mogen starten voor een VFR circuit training.

BEEK-DELIVERY:

P-AA start up is approved, runway in use is 21, QNH 1021, information Bravo correct, Squawk 0061. Report ready for taxi.

P-AA de motor mag worden gestart, in gebruik is baan 21

QNH is 1021, zet de Squawk code op 0061. Informatie Bravo is correct. Meld wanneer je klaar bent om te gaan taxiën.

 P-AA:

P-AA start up is approved, runway in use 21, QNH 1021,

Squawk 0061. Report ready for taxi. (stel de Squawk code in via de radio-stack)

P-AA het is toegestaan om de motor te starten, in gebruik is baan 21, QNH 1021, zet de Squawk op 0061. Ik meld wanneer ik klaar ben om te gaan taxiën.

BEEK-DELIVERY:

P-AA read back is correct.

P-AA correct ( betekent correct teruggelezen).

Opm. Indien er iets niet juist door de P-AA wordt teruggelezen, bijvoorbeeld QNH 1022 i.p.v. QNH 1021, beantwoordt de toren dit met: NEGATIVE QNH is 1021. Vervolgens moet dit dan alsnog door de P-AA opnieuw worden bevestigd.

  P-AA:

P-AA is ready to taxi runway 21.

P-AA is gereed om te taxiën naar baan 21

BEEK-DELIVERY:

P-AA for taxi contact Beek Tower on 119.475.

P-AA, neem contact op met Beek Toren op de frequentie 119.475 om toestemming te vragen naar baan 21 te taxiën (opm.: de punt in de frequentie 119.475 wordt uitgesproken als decimal – zie het luchtvaart alfabet)

 P-AA:

P-AA for taxi contact Beek Tower on 119.475. ( one-one-niner-decimal-four-seven-five )

Taxi to the runway:

Eerst de frequentie 119.475 instellen (via radio stack) en dan contact opnemen met Beek Tower.

 P-AA:

Beek-Tower P-AA position on the General Aviation (GA) apron, request to taxi runway 21.

Beek-Tower de P-AA op de GA apron, verzoekt om te mogen taxiën naar baan 21.

BEEK-TOWER:

P-AA is cleared to taxi runway 21 via taxiway E. (echo) to holding point E1. (echo1).

P-AA het is toegestaan om te taxiën naar baan 21 via taxiweg E. (echo) naar het “wachtpunt “ E1. (echo1).

(kijk op de Aerodrome kaart hoe je moet taxiën, vanaf de GA Apron via taxiway E naar het holding point van baan 21 is E1 echo1).

 P-AA:

P-AA is cleared to taxi runway 21 via E.(echo) to holding point E1 (echo1).

P-AA het is toegestaan om te taxiën naar baan 21 via taxiweg E. (echo) naar het wachtpunt E1 (echo1).

LES 3. TAKE-OFF EN CIRCUIT TRAINING

VFR traffic ( verkeer ) heeft rondom een vliegveld te maken met een circuit (pattern=patroon). Het circuit bestaat uit een left-hand of right-hand circuit (linkerhand- of rechterhandcircuit, op te zoeken in de AIP).

Opm. Op EHBK geldt een linkerhand circuit voor baan 21 en een rechterhand circuit voor baan 03 (ter verduidelijking: bij een linkerhand circuit heb je de baan bij downwind (= parallel aan de baan) aan je linkerkant liggen, bij een rechterhand circuit bevindt de runway bij downwind zich aan je rechterkant).

Een circuit ziet er als volgt uit. ( in dit voorbeeld een linkerhand circuit voor baan 03 ).

HET CIRCUIT  bestaat uit de volgende legs ( benen ):
Upwind of take-off leg
Crosswind leg
Downwind leg
Base leg
Final leg

Het vliegen van een circuit, werkt als volgt:

Stel je gaat een linkerhand circuit oefenen met een Cessna 172 vanaf baan 21.

Na de take-off, houd je de baanrichting aan tot ongeveer het einde van de runway (= runway heading ) upwind-leg, draai vervolgens op circa 700/800 voet naar links de crosswind-leg, heading 120, dan weer naar links, de downwind-leg op 1300 voet. Je hebt dan baan 21 links van je liggen ( dus linkerhand circuit ) koers 030.

Vlieg een stukje verder dan de threshold ( drempel ) van baan 21 en maak een linkerbocht heading 300, de base-leg. Tot slot volgt dan nog een bocht naar links, heading 210, naar de final leg van baan 21.

Opm1. Als je in het circuit op downwind bent, moet je dat melden aan de toren. (komen we later op terug bij de RT circuit oefening).

Opm2. De circuithoogte in Beek is 1300 voet.

Wij gaan nu de volgende RT oefening doen en maken weer gebruik van een eigen kanaal nl. FAA.

–  radio check ( herhaling les 1 )

–  opstarten van de motor ( herhaling les 1 )

      – taxiën naar holdingpoint baan 21 ( herhaling les 1 )

      – take-off

      – circuit

Allereerst dus snel nog even les 1 en 2 herhalen, vervolgens gaan we dan verder met les 3. Jullie zijn de piloten die contact gaan opnemen met de verkeersleiding in Beek. Eerst met Delivery voor de radio check en de start-up , dan met Tower  voor de taxi clearance naar het holding point van baan 21, E1 (echo1). Daarna gaan we dan verder met les 3.

OEFENING:

 P-AA:

P-AA at holding point E1 (echo1), ready for departure runway 21 for circuit training.

P-AA  wachtpunt E1 (echo1) is klaar om te vertrekken van baan 21 voor circuit training.

BEEK-TOWER:

P-AA the wind is 210 degrees at 10 knots, you are cleared for take of runway 21, report left hand down wind runway 21.

P-AA De wind komt uit de richting 210 met 10 knopen, toegestaan om op te stijgen van baan 21. Meld je op linker downwind van baan 21.

 P-AA:

P-AA is cleared for take off runway 21, report left hand down-wind runway 21.

P-AA toestemming om op te stijgen van baan 21, ik meld mij op linker downwind van baan 21.

P-AA:

P-AA left hand downwind runway 21, for touch and go.

P-AA Ik bevind mij nu op linker downwind van baan 21 om een touch and go te maken.

BEEK-TOWER:

P-AA report final runway 21.

P-AA meld je op final van baan 21.

  P-AA:

P-AA roger, report final runway 21

Begrepen, meld als ik op final ben.

 P-AA:

P-AA final runway 21.

P-AA op final baan 21.

BEEK-TOWER:

P-AA the wind is 210 degrees at 9 knots, you are cleared for a touch and go runway 21.

P-AA De wind komt uit de richting 210 met 9 knopen het is toegestaan om een touch and go te maken op baan 21.

LES 4. OUTBOUND FLIGHT EHBK – EHBD.

In les 4 gaan wij de RT oefenen voor een VFR outbound (uitgaande) vlucht van EHBK (Beek) naar EHBD (Budel). Voor de juiste outbound procedures: Kijk in de AIP bij Aerodromes, Maastricht/Aachen, vervolgens aanklikken “charts related to an airport“ kijk dan bij “Visual approach chart/VFR procedures“. (zie onderstaand}.

   PH-FAA:

Beek Tower, good evening, PH-FAA, Cessna 172, position on the GA ( General Aviation ) apron, information Bravo, POB 2, request start up for a VFR flight to Budel.

 BEEK-TOWER:

P-AA start up is approved, runway in use is 21, QNH is 1021, information Bravo correct. Squawk 0061.

  P-AA:

P-AA start up is approved runway in use is 21, QNH is 1021, Squawk 0061.

 BEEK-TOWER:

P-AA read back is correct. Report ready for taxi.

  P-AA:

P-AA report ready for taxi

 P-AA:

P-AA is ready to taxi runway 21.

BEEK-TOWER:

P-AA is cleared to taxi runway 21 via E (echo) to holding point E1 (echo1).

  P-AA:

P-AA is cleared to taxi runway 21 via E (echo) to holding point E1 (echo1).

  P-AA:

P-AA is ready for departure runway 21.

 BEEK TOWER:

P-AA the wind  220 degrees at 8 knots you are cleared for take off runway 21, Bravo departure 1300 feet. Report passing Bravo.

P-AA de wind komt uit de richting 220 graden met 8 knopen, het is toegestaan om op te stijgen van baan 21, Bravo departure, 1300 voet. Meld als je Bravo passeert.

 P-AA:

P-AA is cleared for take off runway 21, Bravo departure, 1300 feet. Report passing Bravo.

 P-AA:

P-AA is passing Bravo.

 BEEK TOWER:

P-AA Roger, Squawk 7000, frequency change to unicom at 122.800 is approved. Good day sir, have a nice flight.

P-AA begrepen, Squawk 7000, ik mag van frequentie veranderen naar Unicom op 122.800. Goedendag, ik wens u een fijne vlucht.

 P-AA:

P-AA Squawk 7000, frequency change to unicom 122.800 is approved. Good day.

P-AA, Squawk 7000, ik mag van frequentie veranderen naar Unicom op 122.800, goedendag.

LES 5.  EHBD – EHBK

Budel ( EHBD ) is een ongecontroleerd veld en heeft dus geen ATC ( Air Traffic Control ).

Opm. Er is echter wel een soort controller aanwezig. Deze mag echter geen klaringen geven zoals take-off of landing clearance, maar alleen o.a. informatie verstrekken over o.a baan in gebruik, windrichting, sterkte van de wind en de QNH. De roepnaam is Budel Radio.

Dit geldt overigens voor bijna alle ongecontroleerde velden zoals: Teuge Radio, Seppe Radio etc.

Wij kunnen dus de motor starten en taxiën naar de baan in gebruik (voor de windrichting, zie de METAR van EHEH). Nadat wij zijn opgestegen vliegen wij richting Maasbracht. Bij het passeren van deze plaats nemen wij contact op met de Toren van Beek (EHBK).

  PH-FAA:

Beek Tower PH-FAA, Cessna 172, passing Maasbracht at 1500 feet, information Charlie, POB 2, request to enter the Beek CTR and landing instructions.

Beek Tower PH-FAA, Cessna 172, passeer Maasbracht op 1500 voet, informatie Charlie, aantal personen aan boord twee, ik vraag toestemming om de Beek CTR binnen te vliegen en landing instructies.

  BEEK-TOWER:

P-AA  you are cleared to enter the Beek CTR via a Bravo arrival at 1800 feet, runway in use  21, QNH 1021, information Charlie is correct, Squawk 0063, report passing Bravo.

P-AA toegestaan om de Beek CTR binnen te vliegen via Bravo arrival op 1800 voet, baan in gebruik is 21, QNH 1021, informatie Charlie is juist, Squawk 0063, meld je bij het passeren van Bravo.

  P-AA:

P-AA is cleared to enter the Beek CTR via a Bravo arrival, 1800 feet, runway 21, QNH 1021, Squawk 0063, report passing Bravo.

P-AA toegestaan om Beek CTR (controlzone) in te vliegen via Bravo arrival, 1800 voet, baan in gebruik 21, QNH 1021, Squawk 0063, ik meld mij wanneer ik Bravo passeer.

  P-AA:

P-AA passing Bravo.

P-AA passeer Bravo.

  BEEK-TOWER:

P-AA, roger, report approaching Golf.

Begrepen, meld je als je Golf nadert.

  P-AA:

P-AA approaching Golf.

P-AA ik nader Golf.

  BEEK-TOWER:

P-AA roger, turn left to proceed via overhead and join a left hand downwind runway 21, descend to circuit altitude 1300 feet, report downwind.

P-AA begrepen, maak een bocht naar links om via “overhead “ naar linker downwind te vliegen, daal naar circuithoogte van 1300 voet en meld je op downwind.

  P-AA:

P-AA turning left to proceed via overhead to join left downwind runway 21, descend to circuit altitude 1300 feet, report downwind.

P-AA vlieg over de baan om naar een left downwind te gaan van baan 21 en daal naar circuithoogte 1300 voet. Ik meld mij op downwind.

  P-AA:

P-AA left downwind runway 21.

P-AA ik ben nu op left downwind van baan 21.

  BEEK-TOWER:

P-AA report final runway 21.

P-AA meld je op final van baan 21.

  P-AA:

P-AA report final runway 21.

Ik meld mij op final van baan 21.

  P-AA:

P-AA on final runway 21.

P-AA op final van baan 21.

  BEEK-TOWER:

P-AA the wind 220 degrees at 10 knots, you are cleared to land runway 21.

P-AA De wind komt uit de richting 220 graden met 10 knopen, toegestaan om te landen op baan 21.

  P-AA:

P-AA is cleared to land runway 21.

P-AA toegestaan om te landen op baan 21.

  P-AA:

P-AA runway 21 vacated.

P-AA verlaat nu baan 21

  BEEK-TOWER:

P-AA roger, taxi to the General Aviation apron via taxiway E. (echo).

( OF ) taxi to the gate at your own discretion

P-AA begrepen, taxi naar de General Aviation Apron, via taxibaan E.

( OF ) taxi naar de gate naar eigen goeddunken.

  P-AA:

P-AA taxi to the General Aviation apron, via taxiway E (echo).

( OF ) taxi to the gate at own discretion.

P-AA ik taxi naar General Aviation platform via taxibaan E (echo).

  P-AA:

P-AA on the blocks.

  BEEK-TOWER:

P-AA roger, frequency change is approved, good day.

P-AA, begrepen, je mag nu van frequentie veranderen, goedendag.

  P-AA:

P-AA frequency change is approved, good day.

Veranderen van frequentie is toegestaan.

LES 6 BASICS IVAO ALTITUDE, VLIEGPLAN, PRAKTIJKVOORBELDEN R/T

In les 6 behandelen wij de basale functies van IVAO Altitude en het invullen van een VFR vliegplan. Link handleiding Altitude.

Tevens nog een aantal RT voorbeelden die nog niet aan bod zijn gekomen en waar je in de praktijk wel mee geconfronteerd kan worden.

Voorbeeld 1:

De verkeersleiding ( ATC ) geeft de PH-FAA bij de nadering van de luchthaven Beek opdracht, ivm druk verkeer rondom het vliegveld, een 360 te maken.

Betekent: een rondje maken van 360 graden.

 BEEK TOWER:

P-AA make a 360 (tree-sixty) over right, report completed.

P-AA Maak een bocht naar rechts om een rondje te maken van 360 graden. Meld je als het rondje is voltooid. (vrij vertaald !!!)

 P-AA:

P-AA turning right to make a 360 ( tree-sixty ). Report completed.

P-AA Draai naar rechts om een bocht te maken van 360 graden. Ik meld wanneer rondje is voltooid. Opm. Tree wordt in de RT uitgesproken als tree (dus zonder h).

Voorbeeld 2:

De verkeersleiding geeft de PH-FAA opdracht, i.v.m. een kist op final van baan 21, om “extended downwind“ te vliegen d.w.z. blijven doorvliegen op downwind tot nader bericht van de toren.

BEEK TOWER:

P-AA Due traffic on final runway 21 extend downwind.

P-AA In verband met verkeer op final van baan 21 blijf doorvliegen op downwind.

 P-AA:

P-AA extend downwind runway 21.

P-AA blijf doorvliegen op downwind baan 21.

Voorbeeld 3:

Toren waarschuwt voor verkeer in de omgeving.

BEEK TOWER:

P-AA for your information there is traffic at your “eleven o clock“ position, type of aircraft is a Twin Otter, report traffic in sight.

P-AA ter informatie., verkeer op elf uur positie, een Twin Otter, meld wanneer je het verkeer in zicht hebt.

 P-AA:

Copied the information. Report traffic in sight.

Informatie begrepen (vrij vertaald !!), ik meld als ik het verkeer (Twin Otter) in zicht heb.

Voorbeeld 4:

De P-AA staat op het holding point W1 ( whiskey 1 ) en mag van de toren de baan opdraaien nadat een Boeing 737 is geland, maar nog niet vertrekken.

BEEK TOWER:

P-AA after landing Boeing 737 line up and wait runway 21.

P-AA nadat de Boeing 737 is geland mag je baan 21 opdraaien maar  moet wachten op de take-off clearance.

LES 7 (LAATSTE LES): VLUCHT EHBK _ EHEH EN RETOUR

In les 7, de laatste les van de cursus met de FAA online, maken wij een vlucht vanaf onze thuisbasis EHBK naar EHEH (Eindhoven), drinken een kop koffie aan de bar van de vliegclub, om vervolgens weer terug te keren naar Beek. Tijdens deze vlucht komen alle VFR en RT procedures aan bod, evenals het inbound en outbound vliegen naar en van een ander gecontroleerd vliegveld dan Maastricht/Aachen Airport namelijk Eindhoven.

Benodigde AIP kaarten voor onderstaande vluchten ( zie bijlagen ): Visual outbound/inbound route chart EHBK naar Bravo; Visual inbound/outbound chart route EHEH naar Zulu; Aerodrome chart EHEH

  PH-FAA:

Beek Tower, good afternoon, PH-FAA, Cessna 172,  position on the General Aviation Apron, information Bravo, POB 1, request start up for a VFR flight to Eindhoven.

 BEEK TOWER:

P-AA good afternoon, start up is approved, runway in use is 21, QNH 1021, information Bravo correct, Squawk 0061, report ready for taxi.

  P-AA:

P-AA start up approved, runway in use 21, QNH 1021, Squawk 0061, report ready for taxi.

  BEEK-TOWER:

P-AA read back is correct.

  P-AA:

P-AA ready to taxi runway 21.

  BEEK-TOWER:

P-AA is cleared to taxi runway 21, via taxiway E (echo) to holding point E1 (echo1).

  P-AA:

P-AA, is cleared to taxi runway 21 via taxiway E (echo) to holding point E1 (echo1).

  P-AA:

P-AA ready for departure runway 21.

  BEEK TOWER:

P-AA line up and wait runway 21.

Betekent dat het is toegestaan dat de  P-AA naar de drempel (threshold) van baan 21 taxiet, vervolgens kan oplijnen maar nog NIET  mag vertrekken. Dat gebeurt pas indien Beek Tower de take off clearance heeft gegeven.

  P-AA:

P-AA line up and wait runway 21.

  BEEK TOWER:

The wind 220 degrees at 6 knots you are cleared for take off runway 21, Bravo departure, 1300 feet, report Bravo.

   P-AA:

P-AA is cleared for take off runway 21, Bravo departure, 1300 feet, report Bravo.

   P-AA:

P-AA passing Bravo.

   BEEK TOWER:

P-AA roger, frequency change to Unicom on 122.8 is approved. Good day.

    P-AA:

P-AA frequency change to Unicom on 122.8 is approved. Good day.

Wij vervolgen onze vlucht langs het Julianakanaal tot Maasbracht en nemen dan contact op met Eindhoven Toren.

    PH-FAA:  (VOLLEDIG CALLSIGN !)

Eindhoven Tower, good afternoon, PH-FAA, Cessna 172, VFR from Beek to Eindhoven, position over Maasbracht, at 1300 feet, information Delta, POB 1, request to enter the CTR and landing instructions.

   EINDHOVEN TOWER:

P-AA hello, you are cleared to enter the Eindhoven CTR via a Zulu arrival 1500 feet, information Delta correct, Squawk 0066, QNH 1012, report passing Zulu.

    P-AA:

P-AA is cleared to enter Eindhoven CTR via Zulu arrival 1500 feet, Squawk 0066, QNH 1012,  report passing Zulu.

    P-AA:

P-AA passing Zulu.

    EINDHOVEN TOWER:

P-AA roger, report Mike.

    P-AA:

P-AA report Mike.

Wij vervolgen onze VFR route via de reporting points Zulu , X-Ray en Victor naar Mike (zie de visual approach chart).

     P-AA:

P-AA passing Mike.

    EINDHOVEN TOWER:

P-AA roger, proceed overhead to join a right hand downwind runway 21, descend to circuit altitude 1000 feet, QNH 1012, report downwind 21.

     P-AA:

P-AA proceeding overhead to join right hand downwind runway 21, descending to circuit altitude 1000 feet, QNH 1012, report downwind 21.

     P-AA:

P-AA right hand down wind runway 21.

     EINDHOVEN TOWER:

P-AA report on final runway 21.

     P-AA:

P-AA report on final runway 21.

     P-AA:

P-AA on final runway 21.

     EINDHOVEN TOWER:

P-AA wind 210 degrees at 10 knots you are cleared to land runway 21.

      P-AA:

P-AA is cleared to land runway 21.

      P-AA:

P-AA runway vacated.

      EINDHOVEN TOWER:

P-AA roger taxi, via parallel taxiway, to holding point R2 (Romeo2).

     P-AA:

P-AA taxi, via parallel taxiway, to holding point R2 (Romeo2).

     P-AA:

P-AA at holding holding point R2 ( Romeo 2 ) request to cross the runway.

     EINDHOVEN TOWER:

P-AA you are cleared to cross the runway and taxi to the gate at your own discretion (own discretion= naar eigen goeddunken).

     P-AA:

P-AA is cleared to cross the runway and to taxi to the gate at my own discretion.

     P-AA:

P-AA on the blocks.

     EINDHOVEN TOWER:

P-AA roger you are cleared to leave this frequency, good day.

     P-AA:

P-AA is cleared to leave this frequency, good day.